Sanoma - En mosaik

Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats


Religion och konflikter

”Om inte religion fanns skulle det inte finnas krig och konflikter i världen” Den här uppfattningen är inte helt ovanlig i svenska klassrum. Hur ska man som lärare bemöta och problematisera den typen av uppfattningar? Hur kan vi förstå och prata om konflikter där religion utgör en faktor? Många lärare i religionskunskap uppger att de ofta försöker visa på religionernas positiva och meningsskapande funktioner för att nyansera en negativ mediabild men också för att troende elever inte ska stå till svars i klassrummet.

Vid det tredje tillfället av Nationell Religionsdidaktisk mötesplats kommer vi att försöka belysa olika konfliktperspektiv inom och mellan religiösa traditioner men också konfliktperspektiv i klassrumspraktiken relaterat till religion och religiös identitet.

Medverkande i digitala föreläsningar är professor Roger Säljö, Göteborgs universitet, professor Göran Larsson, Göteborgs universitet och fil dr Karin K Flensner, Högskolan Väst

Föreläsningarna följs av en workshop där vi diskuterar några viktiga frågor med fokus på undervisning om intern och extern religionskritik.

FLR arrangerar Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning.

Det är ett nationellt projekt där tematräffar äger rum samtidigt på olika institutioner runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform skapas för att utveckla levande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.

Sprid gärna denna inbjudan till kolleger!

Ingen avgift tas ut för deltagande.

Kaffe serveras till självkostnadspris.


Anmälan och eventuella frågor sänds till följande kontaktpersoner:

Varmt välkommen med din anmälan!
Föreningen Lärare i Religionskunskap
Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning


 

 

| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.