Årsboken

 

 

Tidigare teman
Här kan du se vilka teman våra Årsböcker har haft.
Du kan också se titlarna på artiklar ur respektive årsbok.

Köp äldre nummer
Det finns fortfarande enstaka exemplar av äldre årgångar till salu.
Klicka här för att beställa.

Årsbok & Jubileumsbok 2019
Religionskunskapsämnet i fokus – utmaningar och möjligheter

 • Religionskunskapens dissonanser. Retrospektiva funderingar – Ola Björlin
 • Femtio år med religionskunskap i den svenska skolan och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) – speglade i dess årsböcker 1968–2017 – Sven-Åke Selander
 • Religionsläraruppdrag, ämne och tidsanda – en betraktelse – Linda Jonsson
 • En särställning för vad? Tolkningar av kristendomen i skolornas religionskunskapsundervisning – Peder Thalén
 • Levande ord – om text och tolkning – Nils-Åke Tidman
 • Religionskunskapsämnet i fokus – sekularitet och mångfald – Karin K Flensner
 • Religionskunskap – att utveckla språket om religioner, livet och det goda – Christina Osbeck
 • Individualismens betydelse för moraloch etikundervisningen – Niclas Lindström och Lars Samuelsson
 • Den frånvarande etiken. Några reflektioner över etikens position i skola och lärarutbildning – David Carlsson
 • Moral, psykologi och juridik. En diskussion om olika perspektiv på våld och konflikter mellan elever i den svenska skolan – Johannes Lunneblad
 • Etiskt resonerande – smörgåsbord eller verktygslåda? – Lars Samuelsson och Niclas Lindström
 • ”It’s all about magic”: a fatwa on Harry Potter – Göran Larsson
 • Animism och kosmologi i Amazonas – Dan Rosengren
  (S-)Existentiella frågor – ett angeläget kunskapsområde med relevans för ämnet religionskunskap – Bodil Liljefors Persson

Årsbok 2017
Ursprungsfolkens religioner – perspektiv på kontinuitet och förändring

 • Att undervisa om samisk religion. Ett urfolks historia och koloniala strukturer. – Maths Bertell
 • Maorifolkets religiösa föreställningar i undervisningen. Religionshistoria och myter som utgångspunkt för undervisning om en minoritetskultur – Jimmy Engren
 • Uppfiskade öar och genombrutna himlar: Mauis krok och Disneyfilmen Vaiana – Thomas Malm
 • ”Hex ohemail talci ca chhibal con Maya uinice” – andlighet, natur, rituella praktiker och förändringsprocesser i Yukatekisk mayareligion – Bodil Liljefors Persson
 • Religion, klimatförändringar och eko-kosmisk balans – Stefan Permanto
 • ”Jag är mi’kmaq och det jag gör är min kultur!” – Anne-Christine Hornborg
 • 108 En fotoessä om indiansk andlighet – Christer Lindberg

Årsbok 2016
Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen

 • Kvinnokroppen som politiskt slagfält – Pernilla Ouis
 • Feminism och jämställdhetssträvanden i judendomen – Karin Hedner Zetterholm
 • Jämställdhet versus kulturell mångfald, en svårhanterlig motsättning – Aje Carlbom
 • Kjønnsroller i hinduismen – Liv Marie Rønhovde
 • Buddhism och jämställdhetssträvanden i Thailand – Monica Lindberg Falk
 • Var den forntida mesopotamiska prästinnan Enheduana feminist? – Therese Rodin
 • Återförtrolla det kvinnliga: gudinnefeministisk praktik, kön och vardagsliv – Åsa Trulsson
 • Vildsvinet i trädgården. En essä om Martin Luther och reformationen – Nils-Åke Tidman

Årsbok 2015
Våld – i Guds namn

 • Våld i världens religioner - Christer Hedin
 • Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten - Johan Sundeen
 • IS och jihadismen som kulturkritik - Jan Hjärpe
 • Nordirland till exempel - Ola Björlin
 • Politiskt våld inom den hindunationalistiska rörelsen - Henrik Berglund
 • Våld och islam - Rickard Lagervall
 • Islam enligt den ”Islamiska Staten” – en islamologisk kommentar - Leif Stenberg
 • Israelresan 2–9 augusti 2015 - Nils-Åke Tidman

Årsbok 2014
Religiös förändring – kristenheten i Sverige efter millennieskiftet

 • Religiös förändring – kristenheten i Sverige efter millennieskiftet - Bodil Liljefors-Persson & Nils-Åke Tidman
 • Religionens roll i välfärden - Ulrika Svalfors
 • Äldst blir yngst - Helen Åkerman
 • Jesuitisk utbildning och Gy 11: en jämförelse av styrdokument – en gave til verden? - Ulf Lindberg
 • ”Man behöver va’ lite fri” Gymnasieelevers tal om religion i mångfaldens Sverige - Anders Sjöborg
 • Unga vuxnas erfarenheter av tro, religion och den kristna kyrkan i Sveriget - Caroline Gustavsson
 • Pentekostalism - Jan-Åke Alvarsson
 • Paulusforskning i förändring - Magnus Zetterholm
 • Sten Rodhe – religionspedagog ständigt på väg - Sven-Åke Selander & Robert Jackson

Årsbok 2013
Perspektiv på religionskunskap i svensk skola

 • Religiös tolkning och praktik i skolan: Om befrielse från undervisning, religionsfrihet och barns rättigheter i skolan - Pernilla Ouis
 • Det svenska religionskunskapsämnet från ett östeuropeiskt perspektiv - Hanna Zipernovszky
 • Swedish Religious Education in the context of a European perspective - Peter Schreiner
 • Svensk religionsundervisning og «livsfrågepedagogik» – en gave til verden? - Geir Skeie
 • Religionskunskap i gymnasiet i Sverige. Nogle betragtninger ’från hinsidan’. - Tim Jensen
  Get the picture! The ‘visual factor’ in Religious education! - Hugo Verkest

Årsbok 2012
Religion & populärkultur

 • Apokalyptik 2012 - Clemens Cavallin
 • Populärkulturella revoltdramer: En studie av Hungerspelen och del 1 & 2 av Engelsfors-trilogin - Pierre Wiktorin
 • Hiphopkultur og hybrid spiritualitet - Carl Petter Opsahl
  Hiphoppen mellan motstånd och kommersialisering - Susan Lindholm
 • Stålmannen då och nu. Tecknade serier som en ingång till amerikansk-judisk kulturhistoria - Martin Lund
 • Romantiken räddade religionen. Esaias Tegnér och hans kultursyntes - Nils-Åke Tidman
 • Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång – om existentiella frågor och populär kultur i religionsundervisningen - Bodil Liljefors Persson

Årsbok 2011
Norden – religion i forntid och religionsundervisning i nutid

 • Tidens gudar. Fornnordisk konst och litteratur under nationalromantiken - Britt-Mari Näsström
 • Erik den helige och Gamla Uppsala – Om tolkningen av religiösa symboler vid tiden för Sveriges kristnande - Olof Sundqvist
 • När den fornskandinaviska religionen ersattes - Bertil Nilsson
  Fornnordisk religion, fornsamisk religion och kristnandet av Norden – en forskningsöversikt - Mats Berthell
  Fra sametromme til sameting - Leila Wilson Nyborg Aasen
  Samisk religion - Anna Westman Kuhmunen
  Religion i ungdomsuddannelserne gymnasiet og HF i Danmark - Signe Elise Bro og Elisabeth Faber
 • En kort presentasjon av RLE-faget i norsk grunnskole - Marit Hallset Svare
 • Religionsundervisning i den danske grundskole - John Rydahl
 • Pär Lagerkvist – guds skrivbiträde på jorden - Nils-Åke Tidman
Årsbok 2010
Tema...

Årsbok 2009
Heliga platser - pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid

 • Pilgrimsvandringar – andlighet på gång - Anna Davidsson Bremborg
 • ”… det är därför ni kommer tillbaka!” – reflektioner kring resors och karmas betydelse i buddhistiska miljöer - Katarina Plank
 • I guruns fotspår – Pilgrimsresor och platser i samtida sikhism - Kristina Myrvold
 • På väg mot en helig plats - Peter Halldorf
 • Se vi gå upp till Jerusalem! – Mångfald och myller från Bibeln till badsemester - Lena Roos
 • Barn av samma jord och samma under - Nils-Åke Tidman
 • Pilgrimsfärder, heliga platser och andlighet – om förändringsprocesser
  i mayaindianernas religiösa landskap - Bodil Liljefors Persson

Årsbok 2008
religionskunskap.nu

 • Den digitala religionsläraren: perspektiv på IKT i undervisningen - Ulf Jämterud
 • Att förvalta glädjens pund. Selma Lagerlöf och kristendomen - Nils-Åke Tidman
 • "Så ska det komma fullt med blod så ska man säga 'det här är för våra profeter...'" Unga muslimska kvinnor och rituell sorg - Emma Hall
 • I sultanens lusthus och österländskt blomsterspråk. Ett trädgårdshistoriskt perspektiv på religionsmöten och religionspedagogik - Bengt Arvidsson
 • Religionskunskapsläraren och religionerna - Ola Björlin
 • Erfarenheter och ideal bland religionskunskapslärare: en inblick i ett kommande avhandlingsarbete - Annika Lindskog
 • Upptäcka eller bedöma? Värdegrundsprocesser som dynamiserande metoder i integrativ undervisning i religionskunskap - Olof Franck

Årsbok 2007
Apocalypse now - fakta, ideologi och domedags-scenarior i klimatförändringarnas kölvatten

 • Fädernas missgärningar - Per Eliasson
 • Perspektiv på klimatfrågan - Magnus Hellqvist
 • New Orleans, Gud och Naturen - Fredrik Björk
 • Vad har växthuseffekten med livsåskådning att göra? - Maria Jansdotter Samuelsson
 • Klimatpolitik och domedagsbasuner - Björn-Ola Linnér
 • Apokalyptisk film och samhällsklimat: den filmiska undergångsvisionens attraktionskraft som gestaltning och samtidskommentar - Tomas Axelsson
 • Rätt vist - hur i hela världen ska man leva? - Karin Cedersjö
 • Vad gör vi med framtidspessimismen, och vad gör framtidspessimismen med oss? - Carl Reinhold Bråkenhielm

Årsbok 2006
Religion, politik och globalisering - Religionsdidaktiska perspektiv

 • Religion, modernitet och politik - Ulla Gudmundson
 • Trons funktion och dysfunktion. Att studera den religiösa traditionens roll för aktuella skeenden - Jan Hjärpe
 • Förändringsprocesser, makt och diskurs: Ett islamologiskt verktyg i studiet av islam - Leif Stenberg
 • Bibeln och homosexualitet - Magnus Zetterholm
 • Tankar om religionsvetenskap i Sverige idag - Susanne Olsson
 • Läraren i det mångreligiösa klassrummet - Johanna Gustafsson Lundberg
 • Den längsta resan - Ola Björlin
 • Demokrati och religion i skolan i en polariserad värld - Elisabeth Gerle

Årsbok 2005
Om det som djupast angår

 • Skolan och livets mening - Runar Eldebo
 • Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? - Arne Rasmussen
 • Flyttfåglarna - Sonia Sherefay
 • Religion, tradition och genus. Om kvinnors rättigheter i ett mångkulturellt samhälle - Anna T Höglund
 • Identitetspolitikens mångtydiga ansikten: om närhets- och distansdiskriminering - Hans Ingvar Roth
 • En reaktion på människans livsvillkor: ett pragmatiskt sätt att förstå religiöst engagemang - Ulf Zackariasson
 • Religiös avtraditionalisering bland efterkrigsgenerationerna - Lars Ahlin Rättelse i artikeln!
 • Humanistisk livssyn - Carl-Johan Kleberg
 • Skäl för religion och religionsämnets själ. En skolundersökning - Roland Hallgren
 • Människa i gemenskap i tid och rum. Reflektioner kring några religionspedagogiska grundfrågor - Rune Larsson
 • Varför har Svenska kyrkans präster så dåligt självförtroende? Traditionen som tillgång eller barlast - Anna Sophia Bonde
 • Att tämja det vilda - terapeutiska och religiösa funktioner av nutida buddhistiska meditationstekniker utanför Asien - Katarina Plank
 • Demokratisk religionsundervisning, religiös oskuld och den patetiska trons offer - Olof Franck

Årsbok 2004
Om stora barn och små

 • Barn i Antiken - Gullög Nordquist
 • Barnets moraliska makt - Carl Reinhold Bråkenhheilm
 • Barnkonventionen - ett maktmedel med förhinder - Lena Halldenius
 • Barns rätt till alla sina språk och kulturer. Rätten till flerkulturell identitet
  - Aycan Bozarslan
 • Lika barn leka bäst: Om principiella rättigheter och makt i ett etniskt segregerat samhälle - Catrin Lundström
 • Jämställdhet och rättvisa - om betydelsen av könstillhörighet
  - Inga Wernersson
 • Barns rättigheter till tillgänglighet och delaktighet - Lisa Skär och Maria Prellwitz
 • Barns rätt till respekt. Jausz Korczaks pedagogiska grundsyn som ingång till läsningen av barnrättskonventionen - Sven Hartman
 • Mötet med alla barn. Barnkonventionen som värdegrund i pedagogiskt arbete - Siv Fischbein och Olle Österberg
 • Sisyfosarbete och guden Ares. Barnkonventionen och yrkesetik i skolan - Kristina Bartley
 • Från Alfons till Dostojevskij. Barnkonventionen genom skönlitteratur - ett lyckat försök - Dorothea Rosenblad
 • Traditionsförmedling eller livslust? Om barns rätt till andlig utveckling - Maria Klasson Sundin
Årsbok 2003
Liksom värden, typ.
Om skolmoral och människosyn

Årsbok 2002
Mellan vidskepelse och vetenskap.
Att tro, att tvivla - och att veta

 • Övertron på övertron och den sekulariserade ungdomens religiositet - Ulf Sjödin
 • Har du sett Gud? - Olav Hammer
 • Den stora gudinnan och gudinnerörelsen - Britt-Mari Näsström
 • Underbart och mirakulöst - några tankar om tro och vetande - KG Hammar
 • Kan tro förflytta berg och uppväcka döda? - Lars-Åke Lundberg
 • Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter - Dan Larhammar
 • Vetandet som tro - Peder Thalén
 • Ingemar Hedenius och den svenska tro- och vetandedebatten - Rainer Carls
 • Om tro, tvivel och intellektuell moral - Lilli Alanen
 • Religionskritik i en postmodern tid - Erica Appelros
 • Den muslimska traditionen. Några historiska och moderna aspekter av debatten om förhållandet mellan uppenbarelse och förnuft - Anne Sofie Roald
 • Har nutida fysik religiös betydelse? - Åsa Nordén
 • Behöver gudstro förse oss med sanningar om fakta för att vara existentiellt meningsfull? - Eberhard Herrmann
 • En vinterresa: tro- och värdedissonanser - Ola Björlin
 • Vilse i Spegellandet. Om utanförskap och människooffer på trons altare - Olof Franck

Årsbok 2001
Kvinnligt, manligt, barnsligt.
Kön, kärlek och föräldraskap

 • Tänk om bara... - Eva Nikell
 • "Visst är det väl ändå skillnad?" Jakten på biologin i manligt och kvinnligt - Katarina Hamberg
 • Berättelsen - manligt, kvinnligt eller mänskligt? - Viveka Adelswärd
 • En fast punkt i tillvaron? Småbarnspappors föräldraskap och arbetsliv - Charlotte Hagström
 • Mamma, pappa, barn: en historia om att göra rätt - Ylva Elvin-Nowak
 • Våldsamma pappor - finns de? Separationer, "Barnens bästa" och könspolitik på 1990-talet - Maria Eriksson
 • Ung och homosexuell: då och nu - Lars Bohman
 • Bota-homo-rörelsernas könsideologi - Lars Gårdfeldt
 • Att vara den man är och att göra det man bör- Monica Kimmel
 • Muslimska kvinnogrupper: Ett sätt att bemöta diskriminering? - Göran Larsson
 • Muslimers syn på likhet och jämställdhet mellan könen - Soumaya Pernilla Ouis
 • Jämställda som Guds avbild - Ragnar Holte
 • Har svenska barn rätt till en andlig utveckling? - Elisabet Amcoff
 • Läkande visdom - Jan Bärmark
 • Känslans värld - Tomas Frankell
 • Livsfrågor och livsberättelser - Steve Sjöqvist
 • Den rockande Guden - Lars H Gustavsson

Årsbok 2000
Heliga skrifter

 • Min upplevelse av Bibeln som helig skrift - Inger Davidsson
 • Ny bibelöversättning i sekulariserat samhälle - Per Block
 • Bibeln - en helt vanlig bok? - Peder Thalén
 • Fundamentalism - både slagord och slagruta- Dag Sandahl
 • "Begrunda detta, håll rådslag och säg er mening" - perspektiv på bibeltolkning och metod utifrån en text i Domarboken - Inger Ljung
 • Har du hört historien om Rut, moabitiskan? - Kirsten Grönlien Zetterqvist
 • Midrash - ett judiskt sätt att läsa Bibeln - Karin Hedner Zetterholm
 • Att tolka Koranen - Mohammed Knut Bernström
 • Boken, universum och människan. Verklighetens nivåer i islamsk religiositet - Jan Hjärpe
 • Ord och visdom - kristna mystiker bland heliga texter - Catharina Stenqvist
 • New age och heliga texter - Håkan Arlebrandt
 • I början var Ordet... En framställning om andlig kunskapsmetod - Tove Karlsen
 • Taoismens alldagliga utopi - Stefan Stenudd
 • Ansikte mot ansikte med sig själv - Anna Bornstein
 • Att säga det outsägliga. Om ord och ton i Olivier Messiaens orgelmusik - Sverker Jullander
 • I lustgårdens innersta. Legend och liv hos Lagerlöf och Lindgren - Vivi Edström

Årsbok 1999
Into the third millenium - Om RE i europa

Årsbok 1998
New Age

Årsbok 1997
Etiska perspektiv

Årsbok 1996
Afrika - en glömd kontinent

Årsbok 1995
Religionernas pedagogik

Årsbok 1994
Kristendom och etik

Årsbok 1993
Miljö

Årsbok 1992
Norden

Årsbok 1990/91
Östeuropa - Baltikum - Religionsdidaktik

Årsbok 1989
Japanska värderingsstrukturer

Årsbok 1988
Kulturmöten

Årsbok 1987
Hela människan

Årsbok 1986
Etiska utmaningar

Årsbok 1985
Etik inom sjukvården

Årsbok 1984
Arbete

Årsbok 1983
Religionspedagogik

Årsbok 1982
Perspektiv på Bibeln

Årsbok 1981
Samhälle - moral - människosyn

Årsbok 1980
Teologi och ideologi

Årsbok 1979
Gudsbilden

Årsbok 1978
Dialog

Årsbok 1977
Vård

 
       
| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

If you want the appearance from the fluted hublot replica uk after that you will most likely adore the appearance from the Rolex Sky-Dweller. The actual accuracy machine made as well as refined instances tend to be perfect, as well as describing is actually fake rolex sale beautiful. There's, obviously, the actual "controversial" component of the actual rolex replica that is the actual call style something which individuals adore or even do not. I have in no way experienced how the rolex replica uk had been a good excessively stunning style, however I have because arrived at truly regard this because of its practical components. The actual problems for most of us would be the rolex replica along with the skeletonized fingers. The actual integration from the yearly diary tag heuer replica sale smart since the 30 days sign is really a eye-port on the exterior from the the actual respectively figures hr sign.