Sanoma - En mosaik
Pedagogiska resurser
Annas länkburkar
www.burkar.nu
Bibel 2000 på webben
www.bibeln.se
Bibeln i LEGO-version
www.thebricktestament.com
Datorn i Utbildningen
www.diu.se
Digital kompetens i undervisningen
digitalkompetens.nu
Heliga texter på webben
www.sacred-texts.com
KK-Stiftelsen
www.kks.se
Kolla källan
kollakallan.skolverket.se
Koranens budskap på webben
www.koranensbudskap.se
Lektion.se
www.lektion.se
Lunds universitetsbibliotek - länkkatalog
www3.ub.lu.se/safir/C.html
Länkskafferiet
lankskafferiet.skolverket.se
Multimediabyrån
multimediabyran.skolverket.se
Mölndals stadsbibliotek - länkkatalog
bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xc.htm
Pedagogiska resurser - Folkbildningsnätet
www.resurs.folkbildning.net
Pedagogwebben (Utbildningsradion)
www.ur.se/pedagog
Religiösa tv-kanaler - wwiTV
wwitv.com/religious_tv/index.html
Skolporten
www.skolporten.se
Skolämnet Religionskunskap - styrdokument
Länkar till aktuella styrdokument
Teacher on demand
www.teacherondemand.se
TeacherTube
www.teachertube.com
Forum för levande historia
www.levandehistoria.se
 

Religionsdidaktiska föreningar och nätverk

Arbetsgemenskapen RPI
www.rpi.se
EFTRE
www.eftre.net
Stiftelsen Abrahams Barn
www.abrahamsbarn.org
 
 

Tidskrifter med anknytning till
religion, etik och livsåskådning

Ad Lucem
Tidskrift för kultur och livsåskådning, andlighet och mystik.
Utges av Finlands Kristliga Studentförbund.
www.adlucem.fi
Amos
Magasinet för livsfrågor och kristen tro. Utges av Svenska Kyrkans Press.
www.amosmagasin.se
British Journal of Religious Education
Promotes and reports research and scholarship in religious education and related fields.
www.tandf.co.uk/journals/titles/01416200.asp
Buddhism-nu
Fristående tidskrift för dig som är intresserad av buddhismens lära som en praktisk visdom och en vägledning i livet.
www.buddhism-nu.se
Chakra
Vetenskaplig tidskrift för studiet av indiska religione. Utges av Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
www.teol.lu.se/chakra
Dagen
Tidningen Dagen är ett medieföretag som på kristen grund vill prägla och påverka samhället med kristen tro och kristna värderingar.
www.dagen.se
Flammor
Profetisk tidskrift som behandlar världshändelser utfrån det profetiska perspektiv som i Bibeln är beskrivna som tecken på den yttersta tiden.
www.flammor.com
Hela Jorden
Har ekumenisk bredd och berör många ämnesområden: internationell rättvisa, fred, miljö, invandrarfrågor, teologi, mission och bistånd.
www.helajorden.se
Jungfru Maria
En tidning för spridandet av kunskap om och kärlek till Jungfru Maria. Utges av Maria Regina Caeli, en ekumenisk ideell förening.
www.mariareginacaeli.se
Katolskt magasin
Forum för katoliker i Sverige och en katolsk röst i svensk samhälls- och kulturdebatt. Utges av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning
www.katolsktmagasin.se
Keryx
Tidskrift som innehåller teologisk fördjupning, praktisk undervisning och andlig inspiration. Utges av Livets Ord, Uppsala.
www.keryx.nu
Kyrkans Tidning
Behandlar nyheter om Svenska kyrkan, följer och kommenterar samhällsutveckling och kultur. Utges av Svenska Kyrkan.
www.kyrkanstidning.se
NOD
Tidskrift från Forum för tro, kultur och samhälle vid Örebro Missions-skola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett kristet perspektiv.
www.orebromissionsskola.se/viewNavMenu.do?menuID=150
Pilgrim
Ger vägledning i ämnen som stimulerar det inre livet och ger praktiska råd på trons och bönens väg. Utges av Bokförlaget Cordia AB.
www.tidskriftenpilgrim.se
Signum
Katolsk kulturtidskrift, kommenterar aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten. Utges av Newmaninstitutet AB.
www.signum.se
Svensk teologisk kvartalsskrift
Vetenskaplig tidskrift, vill väcka samtal om centrala teologiska frågor, beskriva utvecklingslinjer och informera om teologiska händelser.
www.teol.lu.se/stk/
Världen idag
Rikstäckande och fristående nyhetstidning på kristen grund, utkommer på måndagar, onsdagar och fredagar.
www.varldenidag.se
 
 

Myndigheter och organisationer

Amnesty
www.amnesty.se
Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
www.bris.se
Barnombudsmannen
www.barnombudsmannen.se
Datainspektionen
www.datainspektionen.se
Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se
Universitetskanslersämbetet
www.uk-ambetet.se
Internationella programkontoret
www.programkontoret.se
Jämställdshetsombudsmannen
www.jamombud.se
Lärarförbundet
www.lararforbundet.se
Lärarnas Riksförbund
www.lr.se
Medierådet
www.medieradet.se
Migrationsverket
www.migrationsverket.se
Regeringen
www.regeringen.se
Riksdagen
www.riksdagen.se
Röda Korset
www.redcross.se
Rädda Barnen
www.raddabarnen.se
Sida
www.sida.se
Skolverket
www.skolverket.se
Svenska institutet
www.si.se
Ungdomsstyrelsen
www.ungdomsstyrelsen.se
Unicef
www.unicef.se
Utbildningsdepartementet
www.regeringen.se/sb/d/1454
SCB:s myndighetesregister
www.myndighetsregistret.scb.se
Länkar till samtliga myndigheter
www.internetstart.se/myndigheter.asp
 

Universitet och högskolor

Länkar till svenska universitet
www.inetmedia.nu/utbildning/universitet.shtml
Länkar till samtliga svenska högskolor
www.inetmedia.nu/utbildning/hogskolor.shtml
Länkar till högre utbildning i Sverige
www.inetmedia.nu/utbildning/hogreutbildning.shtml
Länkar till Universitets- och högskolebibliotek
www.inetmedia.nu/bibliotek/universitetsbibliotek.shtml

 

 

 

| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

Therefore let's imagine which following being breitling replica of all of this, you are looking at purchasing a customized Rolex or even additional cartier replica uk. Typically, you've already been extremely restricted to colours so far. The objective of this short article lest We overlook would be to talk about the actual vibrant layer choices provided by Rau-Tech. You will find tag heuer replica uk important factors right here. Very first is actually which replica watches sale may create instead long lasting films within a variety of nothing you've seen prior provided colours, as well as 2nd, that they'll layer particular parts of steel, instead of hublot replica areas. Rau-Tech sets apart these types of "procedures" in to 2 unique providers. The very first support is actually replica watches sale that is when you wish whole areas covered, as well as Rau-Tech Colormantan is actually exactly where these people layer just areas of areas whilst departing a few of the bottom steel subjected.