Sanoma - En mosaik

Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet.

Inbjudan till Nationell Religionsdidaktisk mötesplats

Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare


Föreningen Lärare i Religionskunskap arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap. Vi planerar att bjuda in till tre tillfällen under läsåret med början torsdag den 11 oktober. Ytterligare två träffar är planerade att genomföras under våren 2019. Du är välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen. Det är ett nationellt projekt där träffarna kommer att äga rum samtidigt på olika institutioner runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform skapas för att utveckla levande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.

Tema för sammankomsten torsdag den 11 oktober kl 17 – 20 är Levd religion, som ju är ett begrepp som används i skolans styrdokument men som också är föremål för forskning och aktuell religionsvetenskaplig debatt. Föreläsare är Katarina Planck, från Karlstad universitet och Karin Kittelmann-Flensner, från Högskolan Väst tillsammans med Thérèse Halvarson Britton på Stockholms universitet, HSD. Denna sammankomst kommer att arrangeras vid Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.


OBS - annat datum för nedanstående universitet

  • Vid Karlstad univeritet arrangeras sammankomsten onsdag den 10 oktober kl 17 – 20
  • Vid Stockholms universitet arrangeras sammankomsten måndag den 15 oktober kl 17 – 20.

Anmälan och eventuella frågor sänds till följande kontaktpersoner:

Varmt välkommen med din anmälan!
Föreningen Lärare i Religionskunskap
Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning


 

 

| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.