Sanoma - Under samma himmel

Föreningen Lärare i Religionskunskap

FLR - en öppen förening
FLR är till för alla lärare som undervisar i religionskunskap på skolans alla stadier liksom för alla övriga intresserade, enskilda och organisationer.

FLR - följer med i tiden
FLR följer utvecklingen inom skolans område beträffande forskning, utvecklingsarbete och undervisning om religion, etik och livsåskådning.

FLR - arrangör av konferenser och studieresor
FLR arrangerar konferenser och studieresor särskilt riktade till religionskunskapslärare. Resor i FLR:s regi har gått till Israel, Rom, Athen, Luthers Tyskland och Egypten.

FLR - information, debatt och vidareutveckling
FLR ger ut en Årsbok med artiklar inom områden som är aktuella för religionskunskapsundervisningen. Vår tidskrift - Religion & Livsfrågor - tar upp aktualiteter till information, debatt, ämnesfördjupning samt didaktiska och metodiska idéer och utkommer fyra gånger om året.

FLR - remissinstans
FLR är remissinstans för frågor av betydelse för religionskunskaps-undervisningen. FLR påverkar utvecklingen av religions-, etik- och livsåskådningsundervisningen i ett modernt samhälle.

Styrelsen
Läs mer om styrelsen här.

Stadgar
Läs FLR:s stadgar här.

 

 

| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

Duramantan covered areas tend to be hublot replica sale end up being regarding 2000 four thousand vickers HV within solidity, that is higher compared to metal. Therefore, sturdiness ought to be instead amazing, meaning the actual rolex replica is actually hard in order to put on away. All these wrist watches through rolex replica uk can be bought however can also be a good example of exactly what they are able to perform. A few of these styles tend to be stunning plus some tend to be instead unsightly. The concept would be to showcase exactly what rolex replica sale can perform, as well as for that correct clients, the customized rolex replica sale is definitely an amazing point. Just how a lot will the customized Rolex or even additional view through Rau-Tech price. Every view includes a various cost since the finish price is because of the rolex replica sale view as well as the particular personalization procedure.